« Wróć

Pomiary Eksploatacyjne

Oferujemy możliwość pomiarów eksploatacyjnych zarówno chłodziw wodorozcieńczalnych, jak i olejów nieemulgujących.

Chłodziwa wodorozcieńczalne na ogół stosowane są w stężeniach od 3-15%. Zatem jakość wody stosowanej do sporządzania emulsji stanowi od 85-97%. Nawet woda wodociągowa cechuje się zmianą swoich parametrów w czasie. Do tego dochodzą czynniki zewnętrzne jak: czystość obrabianych prefabrykatów, zaolejenie czyli ilość olejów przeciekowych, przedostających się do emulsji, przestoje itp.

Oferujemy okresowe pomiary emulsji takich parametrów jak:

 • stężenia,
 • pH,
 • przewodności,
 • aktualnej twardości emulsji, czyli zawartości głównie wapnia i magnezu i ich soli,
 • mikrobioogiczne, czyli potencjalne skażenie bakteriami, grzybami i drożdżami.
 • poziom zabezpieczenia antykorozyjnego,
 • testy wpływu emulsji na dany stop metalu

Przy pomiarach próbek wody dodatkowo zawartość:

 • chlorków,
 • siarczanów,
 • jonów wapnia,
 • twardość przemijająca jak i całkowita.

Dla olejów nieemulgujących, oferujemy:

 • zawartość dodatków EP,
 • lepkość,
 • temperaturę zapłonu,
 • poziom zanieczyszczeń,
 • utlenienie.