« Wróć

Chłodziwa Wodorozdzieńczalne

OEST COLOMETA - znakomite odprowadzenie ciepła i smarowanie w jednym.


Posiadamy różnorodne chłodziwa od całkowicie syntetycznych 0% oleju mineralnego, poprzez półsyntetyczne do wysoko olejowych o zawartości > 60% oleju mineralnego. Produkty te zapewniają osiągnięcie wysokich parametrów skrawania, efektywnie zabezpieczają narzędzia przed zużyciem, maszynę i detale przed korozją, oraz cechują się trwałością i wydajnością.

Z najnowocześniejszą serią COLOMETA "seria P" - już w tej chwili, spełniamy wymogi, które będą stawiane chłodziwom w niedalekiej przyszłości co do zawartości środków bakteriobójczych w tym uwalniaczy formaldehydu. Stworzyliśmy chłodziwa w pełni przyjazne człowiekowi i środowisku naturalnemu. Wyeliminowaliśmy czynniki drażniące, zapewniając jednocześnie bardzo długi okres użytkowania chłodziwa, bez konieczności wymiany.
 


Naszym celem jest dostarczanie rozwiązań za pomocą produktów. Rozwiązań, które zapewnią:
        

 • większą produktywność, poprzez możliwość stosowania większych posuwów, głębokości skrawania i prędkości obrotowych,
 • dłuższą żywotność narzędzi, dzięki czemu skrócone zostaną czasy potrzebne na ich wymianę, oraz sam koszt narzędzia,
 • jak najlepszą jakość powierzchni, dzięki czemu będzie możliwe uniknięcie dodatkowych procesów,
 • dłuższą żywotność chłodziw, co pozwoli uniknąć przestojów maszyn, zmniejszy koszty utylizacji i wpłynie korzystnie na środowisko naturalne, mniejsze zużycie materiałów filtracyjnych itp,
 • brak negatywnego wpływu na człowieka, jedno z najważniejszych ogniw. Wyeliminowanie tego czynnika sprawia, iż praca staje się bardziej bezpieczna i wydajna.

PRODUKTY DO RÓŻNORODNYCH PROCESÓW SKRAWANIA:

 • szlifowanie,
 • toczenie,
 • frezowanie,
 • gwintowanie,
 • wiercenie i inne.

PRZEZNACZONE DO RÓŻNORODNYCH MATERIAŁÓW:

 • stale: konstrukcyjne, węglowe, wysokostopowe, nierdzewne, narzędziowe,
 • stopy aluminium,
 • stopy miedzi,
 • żeliwa,
 • cermetale, stopy żaroodporne, tytan, inconel i inne bardzo trudno obrabialne.

SPECJALNE PRODUKTY DO SKRAJNIE TRUDNYCH WARUNKÓW:

 • woda bardzo miękka < 3° dH w tym demi,
 • woda bardzo twarda > 40° dH
 • ciśnienie podawania chłodziwa > 80 bar

EMULSJE NA BAZIE ESTRÓW ORAZ POLIMERÓW ZAMIAST OLEJÓW MINERALNYCH, CHŁODZIWA DWUSKŁADNIKOWE I INNE.

WSZYSTKIE chłodziwa spełniają normę TRGS 611, traktującą o tworzeniu nitrozo amin.