Chłodziwa wodorozcieńczalne

OEST COLOMETA - znakomite odprowadzenie ciepła i smarowanie w jednym. 

Posiadamy różnorodne chłodziwa od całkowicie syntetycznych 0% oleju mineralnego, poprzez półsyntetyczne do wysoko olejowych o zawartości > 60% oleju mineralnego. Produkty te zapewniają osiągnięcie wysokich parametrów skrawania, efektywnie zabezpieczają narzędzia przed zużyciem, maszynę i detale przed korozją, oraz cechują się trwałością i wydajnością.

Z najnowocześniejszą serią COLOMETA "seria P" - już w tej chwili, spełniamy wymogi, które będą stawiane chłodziwom w niedalekiej przyszłości co do zawartości środków bakteriobójczych w tym uwalniaczy formaldehydu. Stworzyliśmy chłodziwa w pełni przyjazne człowiekowi i środowisku naturalnemu. Wyeliminowaliśmy czynniki drażniące, zapewniając jednocześnie bardzo długi okres użytkowania chłodziwa, bez konieczności wymiany.

    

 

Naczym celem jest dostarczanie rozwiązań za pomocą produktów. Rozwiązań, które zapewnią:

▪ większą produktywność, poprzez możliwość stosowania większych posuwów, głębokości skrawania i prędkości obrotowych,

▪ dłuższą żywotność narzędzi, dzięki czemu skrócone zostaną czasy potrzebne na ich wymianę, oraz sam koszt narzędzia, 

▪ jak nalepszą jakość powierzchni, dzięki czemu będzie możliwe uniknięcie dodatkowych procesów,

▪ dłuższą żywotność chłodziw, co pozwoli uniknąć przestojów maszyn, zmniejszy koszty utylizacji i wpłynie korzystnie na środowisko naturalne, mniejsze zużycie materiałów filtracyjnych itp,

▪ brak negatywnego wpływu na człowieka, jedno z najważniejszych ogniw. Wyeliminowanie tego czynnika sprawia, iż praca staje się bardziej bezpieczna i wydajna.

 

PRODUKTY DO RÓŻNORODNYCH PROCESÓW SKRAWANIA:

• szlifowanie,

• toczenie,

• frezowanie,

• gwintowanie,

• wiercenie i inne.

PRZEZNACZONE DO RÓŻNORODNYCH MATERIAŁÓW:

• stale: konstrukcyjne, węglowe, wysokostopowe, nierdzewne, narzędziowe,

• stopy aluminium,

• stopy miedzi,

• żeliwa,

• cermetale, stopy żaroodporne, tytan, inconel i inne bardzo trudno obrabialne.

SPECJALNE PRODUKTY DO SKRAJNIE TRUDNYCH WARUNKÓW:

• woda bardzo miękka < 3° dH w tym demi,

• woda bardzo twarda > 40° dH

• ciśnienie podawania chłodziwa > 80 bar

 

EMULSJE NA BAZIE ESTRÓW ORAZ POLIMERÓW ZAMIAST OLEJÓW MINERALNYCH, CHŁODZIWA DWUSKŁADNIKOWE I INNE.

WSZYSTKIE chłodziwa spełniają normę TRGS 611, traktującą o tworzeniu nitrozo amin.