« Wróć

Dobór technologiczny

Środki myjące i antykorozyjne

Środki tej grupy, stanowią produkty będące w użyciu na końcowym etapie procesu technologicznego wyrobu. Nie oznacza to wcale ich mniejszej, czy też mniej ważnej roli. Są one tzw. kropką nad "i". Prawidłowy dobór decyduje o finalnym wyglądzie wyrobu. Bowiem nawet gdyby poprzednie etapy produkcyjne jak: obróbka zgrubna i wykańczająca była wykonana na najwyższym poziomie, to zastosowanie nieodpowiedniej jakości produktu do zabezpieczenia antykorozyjnego lub myjącego, zniweczy cały poniesiony dotychczas wysiłek i koszt.

Nasze produkty oparte są na technologii wodo-rozcieńczalnej, jak nieemulgującej. Po odpowiedni dobór produktu pod proces technologiczny, zachęcamy do kontaktu.