« Wróć

Dobór technologiczny

Środki do obróbki plastycznej

Ta grupa środków, jest jedną z najobszerniejszych w naszej ofercie. Znajdują się w niej zarówno środki: wodo-rozcieńczalne, nieemulgujące jak i odparowujące. Większość produktów skomponowana jest pod obrabiany rodzaj materiału, jak i obciążenie procesu. Zatem w naszej ofercie znajdują się produkty od bardzo lekkich, do formowania detali z cienkich, wysoko-tłocznych blach, aż do najbardziej wysublimowanych pod skomplikowane kształty z trudno-formowalnych materiałów jak stale nierdzewne, wysoko-stopowe itd.

Bardzo istotnym czynnikiem jest sposób podawania środka smarnego, chodzi tutaj o sposób aplikacji. Należy rozważyć, czy materiał ma być smarowany poprzez natrysk, smarowanie manualne czy też np. poprzez powlekanie za pomocą nasączanego materiału itp.

Kolejnym punktem, który powinien być brany pod rozwagę jest kolejny etap technologiczny. Zatem jeżeli po procesie przetłaczania w dalszym etapie jest brany pod uwagę proces powlekania np. malowania, to powinno zależeć na łatwości odtłuszczania materiału, lub wręcz eliminacji tego etapu. Coraz powszechniejszą praktyką jest dążenie do optymalizacji procesu technologicznego, poprzez skracanie lub wręcz eliminację danych etapów. Stworzyliśmy grupę produktów, dzięki którym możliwe jest wyeliminowanie procesu mycia przed procesem spawania czy zgrzewania. Jest to bardzo istotne w przypadku detali o skomplikowanych kształtach, których nie da się łatwo umyć.

Gorąco zachęcamy do kontaktu z nami w każdym przypadku wymienionym powyżej. Dążenie do optymalizacji procesu i minimalizacji kosztów jest dla nas kluczowe.