Środki myjące

ŚRODKI MYJĄCE – SOLV

Wodorozcieńczalne, alkaliczne środki myjące, oraz kwaśne z funkcją fosforanowania.

Do myjek:

  • natryskowych
  • ultradźwiękowych
  • zanurzeniowych
  • tunelowych
  • do mycia ręcznego
  • przeznaczone do użycia przy odtłuszczaniu silnie zabrudzonych detali,
  • środki te zostały zaaprobowane przez wielu znanych producentów myjek.