Środki separacyjne do mas bitumicznych i prefabrykatów

 

Środki separacyjne, stanowią specjalistyczną grupę produktów stosowanych w przemyśle budowlanym. Są to oleje nieemulgujące jak i koncentraty wodorozcieńczalne oparte na olejach mineralnych (ECONOL), lub produktach biodegradowalnych (ECONOL BIO). 

 

Produkty te, znajdują zastosowanie przy produkcji:

▪ dachówek ceramicznych,

▪ struno-betonów,

▪ prefabrykatów betonowych,

▪ otaczarniach asfaltów,

▪ jak również przy transporcie i nakładaniu mas bitumicznych, w tym podyfikowanych polimerami (PMB).

W ofercie posiadamy produkty ulegające szybkiej biodegradacji w środowisku naturalnym.