Środki do smarowania minimalnymi ilościami - MQL

PRODUKTY BEZ WĄTPIENIA INNOWACYJNE - ZAPEWNIAJĄCE eko-LOGICZNE ROZWIĄZANIA 

 

Wosoko specjalistyczne środki, które najczęściej podawane są przez sprężone powietrze w minimalnych ilościach w strefę obróbki, zapewniają:

  • uzyskanie znakomitych warunków smarnych, pomimo niewielkiej ilości aplikowanego środka smarnego,
  • dużo czystsze środowisko pracy, w porównaniu z konwencjonalnymi środkami i metodami aplikacji,
  • kompatybilność z wszystkimi rodzajami metali,
  • pozbawione szkodliwych metali ciężkich i oleju mineralnego (redukcja emisji),
  • produkty po użyciu których, możliwe są dalsze procesy np. spawanie, zgrzewanie i inne, bez  potrzeby odtłuszczania,
  • specjalistyczne produkty do narzynania gwintów w instalacjach wody pitnej, nie powodujące potencjalnego skażenia wody,